Nội quy mới của Vnweblogs (16/05/2010)

Xin chào các bloggers

Bản nội quy của Vnweblogs đã được cập nhật theo tình hình phát triển. Nội dung chi tiết như sau:

                    QUY ĐỊNH CỦA TRANG WEB VNWEBLOGS DÀNH CHO THÀNH VIÊN

1. Không đăng tải các nội dung mang tính kích động bạo lực khiêu dâm hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam.
2. Không tạo blog nhằm múc đích chống phá đả kích nhà nước và nhân dân Việt Nam.
3. Không bàn luận đả kích nhau kích động gây chia rẽ liên quan đến chính trị sắc tộc tôn giáo.
4. Không đăng ký nhiều nick tương tự như nhau. Không đặt tên nick tên blog trùng hoặc dễ gây ngộ nhận với một blog khác đang có trên Vnweblogs đặc biệt là khi blog chứa nội dung có thể gây ảnh hưởng xấu đến blog khác đã tồn tại trước đó trên Vnweblogs.
5. Không đăng ký blog nhằm mục đích làm chỗ lưu trữ cho các loại virus phần mềm không có bản quyền hợp lệ hoặc các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam.
6. Không kích động nói xấu gây hiềm khích lẫn nhau giữa các thành viên.
7. Không đăng tải các nội dung vi phạm bản quyền tác giả quyền sở hữu trí tuệ bị tác giả khiếu kiện.
8. Có trách nhiệm tự quản lý nội dung bài viết và góp ý trong blog của mình sao cho phù hợp với nội quy Vnweblogs.
9. Không được dùng IP ảo (fake IP proxy tunneling ...) khi truy cập Vnweblogs trong mọi trường hợp.
10. Không dùng các tiểu xảo để cải thiện thứ hạng trên trang chủ Vnweblogs như: tự nhấn Refresh nhiều lần để tăng lượng truy cập tự đăng ký nhiều nick khác nhau để gửi góp ý ...
11. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi nội dung trên blog của mình.
12. Vnweblogs có quyền xóa bỏ blog của bạn không cần thông báo trước nếu bạn vi phạm bản nội quy này.
13. Vnweblogs có quyền xóa blog của bạn mà không cần thông báo trước nếu Ban quản trị nhận định blog của bạn có thể gây tác động xấu đến hình ảnh Vnweblogs.
14. Thường xuyên theo dõi các thông báo trong blog hỗ trợ (http://admin.vnweblogs.com) để kịp thời cập nhật thông tin và tuân thủ các nội quy mới.
15. Admin có quyền xóa bỏ blog của bạn bất cứ lúc nào không cần biết lý do không cần thông báo trước.
16. Các quy định này có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước cho các thành viên.   


Kính mong các bloggers dành chút thời gian tham khảo và tuân thủ bản nội quy mới.

Thân mến

Assignment

Assignment

he principles suggest compulsory enrollment of puppy reproducers and the pooch raising establishments at singular State Animal Welfare Boards.

Essay Writer

Essay Writer

I in a standard experience want to offer sizeable a commitment of gratefulness is all collectively for this surprising publish, exceptional article and could look an all of the more clean measures of your changing pleasing substance. shocking sharing!

Need Assignment Help

Need Assignment Help

Now that i have read the rules. I will surely keep them in mind when posting here and will do my best to follow them.

thesis writing service

thesis writing service

The tenets recommend obligatory enlistment of puppy reproducers and the pooch rearing foundations at individual State Animal Welfare Boards. These characterize the prerequisites to be met by the raisers and the foundations for lodging and rearing. Reproducer...