Nội quy mới của Vnweblogs (16/05/2010)

Xin chào các bloggers

Bản nội quy của Vnweblogs đã được cập nhật theo tình hình phát triển. Nội dung chi tiết như sau:

                    QUY ĐỊNH CỦA TRANG WEB VNWEBLOGS DÀNH CHO THÀNH VIÊN

1. Không đăng tải các nội dung mang tính kích động bạo lực khiêu dâm hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam.
2. Không tạo blog nhằm múc đích chống phá đả kích nhà nước và nhân dân Việt Nam.
3. Không bàn luận đả kích nhau kích động gây chia rẽ liên quan đến chính trị sắc tộc tôn giáo.
4. Không đăng ký nhiều nick tương tự như nhau. Không đặt tên nick tên blog trùng hoặc dễ gây ngộ nhận với một blog khác đang có trên Vnweblogs đặc biệt là khi blog chứa nội dung có thể gây ảnh hưởng xấu đến blog khác đã tồn tại trước đó trên Vnweblogs.
5. Không đăng ký blog nhằm mục đích làm chỗ lưu trữ cho các loại virus phần mềm không có bản quyền hợp lệ hoặc các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam.
6. Không kích động nói xấu gây hiềm khích lẫn nhau giữa các thành viên.
7. Không đăng tải các nội dung vi phạm bản quyền tác giả quyền sở hữu trí tuệ bị tác giả khiếu kiện.
8. Có trách nhiệm tự quản lý nội dung bài viết và góp ý trong blog của mình sao cho phù hợp với nội quy Vnweblogs.
9. Không được dùng IP ảo (fake IP proxy tunneling ...) khi truy cập Vnweblogs trong mọi trường hợp.
10. Không dùng các tiểu xảo để cải thiện thứ hạng trên trang chủ Vnweblogs như: tự nhấn Refresh nhiều lần để tăng lượng truy cập tự đăng ký nhiều nick khác nhau để gửi góp ý ...
11. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi nội dung trên blog của mình.
12. Vnweblogs có quyền xóa bỏ blog của bạn không cần thông báo trước nếu bạn vi phạm bản nội quy này.
13. Vnweblogs có quyền xóa blog của bạn mà không cần thông báo trước nếu Ban quản trị nhận định blog của bạn có thể gây tác động xấu đến hình ảnh Vnweblogs.
14. Thường xuyên theo dõi các thông báo trong blog hỗ trợ (http://admin.vnweblogs.com) để kịp thời cập nhật thông tin và tuân thủ các nội quy mới.
15. Admin có quyền xóa bỏ blog của bạn bất cứ lúc nào không cần biết lý do không cần thông báo trước.
16. Các quy định này có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước cho các thành viên.   


Kính mong các bloggers dành chút thời gian tham khảo và tuân thủ bản nội quy mới.

Thân mến

DD IPL

TICKETS

DD Vs CSK IPL Tickets: After a decade, IPL matches are still being loved by the entire cricket fans despite the fact that lot controversies get widespread across the nation. We all know that the battle between the teams is mainly said to be the IPL season. It is how we could able to see the IPL tournament. So, whenever the seasons of IPL are nearing, people are always showing their excitement and interests towards watching the matches and their favorite teams and players in the stadium.

DD IPL TICKETS

IPL Tickets in Delhi

Reenasky

sss

Interesting topic for a blog.deecircuit.com I have been searching the Internet for fun and came upon your website. Fabulous post. Thanks a ton for sharing your knowledge! It is great to see that some people still put in an effort into managing their websites. I'll be sure to check back again real soon.

Reenasky

sss

I have read your blog it is very helpful for me.Area Points I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates.

keralaresults.nic.in

sslc results

The Kerala Board is looking forward to declaring the SSLC Result 2018 Kerala via Name wise and School wise on the first week of May 2018 at the Official Board of Kerala. 

www.keralaresults.nic.in

Online

sbi

The Onlinesbi is offering with the best of internet banking services relating to its corporate customers through its portal.  It is the corporate internet banking of the CINB facility of the SBI that enables with the process to carry out banking activities for the corporate customers anywhere and anytime which is aided with the power and convenience of the internet.

Onlinesbi

jacqueline gilpin

gilpin

I read your article it is very helpful for us ever and i am your regular reader Expert Essay Writing.

BachJohann

BachJohann

You have a decent point here!I thoroughly concur with what you have said!! تحصیل در انگلیس بورسیه

BachJohann

BachJohann

I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it.. voyance par telephone

BachJohann

BachJohann

Greetings! A debt of gratitude is in order for the colossal data you havr gave! You have touched on crucuial focuses!  http://www.fishingtripsusa.com/

Buy Courseworks

I in a general experience

I in a general experience need to offer widespread a commitment of gratefulness is all collectively for this unexpected post, first-rate article and will look an all of the greater easy measures of your changing alluring substance. shocking sharing! Now that I've studied the rules. I'm able to virtually maintain them in thoughts when posting right here and will do my high-quality to observe them.