Plugin mới: GeSHi

Chào các bạn

Thêm một plugin khá hấp dẫn nữa đó là GeSHi viết tắt từ cụm từ Generic Syntax Highlighter. Với plugin này các bạn có thể blog lại các đọan mã lập trình của hầu hết mọi ngôn ngữ hiện nay.

Để sử dụng trước hết các bạn cần kích họat trong Bảng điều khiển. Sau đó trong bài viết các bạn đặt đọan mã của mình bên trong cặp thẻ <code identifer>đọan mã</code>.

Lưu ý: Bạn nên chuyển sang chế độ HTML Source (nhấn icon <> trên toolbar) để paste đọan mã của mình. Đây là các identifer có thể sử dụng: Actionscript ASM ASP Bash C C# C++ CSS Delphi HTML Java Javascript Lisp Objective C Pascal Perl PHP Python Smarty SQL VB.NET Visual BASIC XML

Ví dụ:

if($a=10) { echo "a = 10"; } else { echo "a != 10"; } echo rtfm(); function rtfm() { return ("Test GeSHi!!"); }

Edward

GeSHi Review

GeSHi plugin makes easy my programming as well as I am academic writer make my own web page with the help of GeSHi plugin. We are precisely this factor that makes us the best Essay Writing Service UK that students could hire to do their work.

Cristinaaarora

essayspot

Hi companions 

Another truly appealing module is GeSHi which remains for Generic Syntax Highlighter. With this module, you would now be able to blog programming code of practically every dialect today.Validate trackbacks have to Do my Essay for me  been included effectively. You can design the "Counter Spam Management" board in the "Approve trackbacks" area. Starting now and into the foreseeable future, you can rest guaranteed not to be spam trackbacks disconnected. Be cheerful.

Nguyễn Hà An

Hay quá

Hay quá admin có cái này post code lên đỡ phải lăn tăn. ;)