Plugin Sociable

Plugin Sociable vừa được thêm vào dùng để quảng bá các bài viết của bạn vào các bookmarking sites.

Sử dụng như sau:

1. Kích hoạt plugin trong bảng điều khiển.

2. Thêm đoạn mã sau đây vào template của bạn trong file header.template ở trong phần <head> và </head>

{$sociable->showCSS()}

3. Thêm đoạn sau vào template trong file post.template:

{assign var="postId" value=$post->getId()}

{$sociable->show($postId)}

xupekohadu

vpslists

For the purposes of its revenue estimate, Forbes considers only net revenues flowing back to the parent company, not total system-wide sales. 3G Capital completed mybkexperience acquisition of Burger King in October 2010.

4mua

Lạ quá

Làm vậy xong tháy bài nào cũng "chua" thêm một cái mục nhỏ là "Chia sẻ và thưởng thức"! mà lại còn xuống dòng những 2 lần làm cho bố cục của blog trông "loãng" hết ra!

Nên đành xóa đi vậy!

admin

nhầm

Phải là {$sociable->show($postId)} mới đúng 4mua ơi.

4mua

À

Hiểu rồi hiểu rồi. Lần trước Admin ghi thế... khó hiểu quá!