Thêm plugin GalleryImages

Chào các bạn

Một plugin rất hấp dẫn khác vừa được thêm vào vnWeblogs. Plugin này đương nhiên được kích hoạt mà không cần cài đặt hay thiết lập gì cả. Với plugin này bạn có thể liệt kê ra các hình ảnh trong album cá nhân của mình để hiện thị lên bất cứ nơi đâu trên blog của bạn.

Một số hàm có sẵn của plugin này:

  • latestImage(): Trả về hình mới nhất được thêm vào thư viện cá nhân.
  • latestImage( $album_id ): Trả về hình mới nhất trong album được chỉ định bằng $album_id.
  • latestImages(): Trả về một mảng gồm 5 hình mới nhất được thêm vào thư viện cá nhân.
  • latestImages( $maxImages ): Trả về $maxImages hình mới nhất được thêm vào thư viện cá nhân.
  • latestImages( $maxImages $album_id ): Trả về $maxImages hình mới nhất từ album $album_id trong thư viện cá nhân.
  • randomImage(): Trả về một hình ngẫu nhiên trong thư viện cá nhân.
  • randomImage( $album_id ): Trả về một hình ngẫu nhiên trong album $album_id.
  • randomImages(): Trả về 5 hình ngẫu nhiên trong thư viện cá nhân.
  • randomImages( $maxImages ): Trả về $maxImages hình ngẫu nhiên trong thư viện cá nhân.
  • randomImages( $maxImages $album_id ): Trả về $maxImages hình ngẫu nhiên trong album $album_id.

Lưu ý là kết quả trả về chỉ là mã số của hình thôi. Do đó các bạn phải dùng thêm hàm $url->resourceLink($latestImage)} để ra được URL của hình.

Cách tạo template code:

Hiển thị hình ảnh mới nhất trong thư viện cá nhân:

{assign var=latestImage value=$galleryimages->latestImage()}
<a href="{$url->resourceLink($latestImage)}">
<img style="border:0px;" src="{$url->resourcePreviewLink($latestImage)}" alt="{$latestImage->getDescription()}" />
</a>

Hiển thị 5 hình ảnh mới nhất trong album có mã số 14:

{assign var=latestImages value=$galleryimages->latestImages('5' '14')}
{foreach from=$latestImages item=latestImage}
<a href="{$url->resourceLink($latestImage)}">
<img style="border:0px;" src="{$url->resourcePreviewLink($latestImage)}" alt="{$latestImage->getDescription()}" />
</a>
{/foreach}

Hiển thị 3 hình ảnh mới nhất từ thư viện cá nhân:

{assign var=randomImages value=$galleryimages->randomImages('3')}
{foreach from=$randomImages item=randomImage}
<a href="{$url->resourceLink($randomImage)}">
<img style="border:0px;" src="{$url->resourcePreviewLink($randomImage)}" alt="{$randomImage->getDescription()}" />
</a>
{/foreach}

Cách tìm ra mã số của album như sau:

Các bạn vào Bảng điều khiển sau đó vào Thư viện cá nhân sau đó nhấp vào một album nào đó thì trên thanh địa chỉ sẽ có dạng http://www.vnweblogs.com/admin.php?op=resouces&albumId=4&page=1 thì mã số của album đó là 4.

Cách chỉnh sửa template:

Các bạn muốn đặt hình ở chỗ nào thì vào template đó để sửa. Ví dụ template file của cột bên phải thường là header.template footer.template panel.template hoặc links.template. Còn template file của phần nội dung chính thường là main.template. Cứ như thế các bạn có thể tìm ra template file cần thiết.

Chúc các bạn may mắn.

xupekohadu

vpslists

Macy’s is one of the largest stores that mainly operates in the United States. It has a web portal for its employees which is named ‘Macys Insite – employeeconnection’. It is specially designed for the employees who are working at Macy’s.

admin

thấy bình thường mà ta?

Hi

Mình vào lại thì thấy bình thường mà?

Vì template chủ yếu làm từ DIV nên có một số lỗi template chui xuống dưới là do:

- Các bạn post hình to quá hoặc post link dài quá (text dài quá mà không có khoảng trắng)
- Các nội dung bên cột bên phải to quá.

Nói chung cái gì to quá thì nó sẽ chui xuống dưới. Các bạn có thể chỉnh lại template...

chúc vui...

admin

ok wait

Ok chờ chút nhé để mình vào blog của bạn coi thử

thuongtamnhan

hinh nhu blog cua toi bi loi

admin có thể xem dùm được không? nó hiển thị phần calendar và thống kê sai hoàn toàn trước đây chu hẳn xuống dưới///???
tôi không can thiệp gì vào cả