Thông báo lỗi cho admin

Chào các bloggers

Nếu bạn phát hiện ra một lỗi nào đó của Vnweblogs xin vui lòng thông báo vào trong entry này nhé.

Xin cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ.

Nguyễn đại vệ

Mong ad sửa lại chức năng giao dịch và vức vật phẩm

Như tựa đề mong ad sửa lại chức năng giao dịch và vứt vật phẩm lỗi gần 2 tháng rùi 

Nguyễn đại vệ

Mong ad sửa lại chức năng giao dịch và vức vật phẩm

Như tựa đề mong ad sủa lại chức năng giao dịch và vứa vật phẩm lỗi gần 2 tháng rùi 

Đông đông

Nik bị khóa k lý do mong admin mở khóa

Cái địtt mẹ admin up chua nổi 5p lại khóa njk 1h úp qua đêm cũng bị khóa dẹp game đi.hút máu vua thôi

Bùi quang huy

Bị khoá ních mong ad mở ác cho em tk no1zombi tên nv l3ecool_ts sv tensen

BI

phu

Bi khoa nich

Mong admin mơ ních cho em 

Tk anhphuhb123 với A

 

phu

Bi khoa nich

Ních ninja cho qua den Ma cung bi khóa mong admin mơ khóa ních cho em

Phan Tuấn Thành

Tàibkhoarb : thanhdzkhoaito mong admin khắc phục

  1.  

Phan Tuấn Thành

Tài khoản ninja tự nhiên bị khóa : mong admin khắc phục

  1.  

Đào đắc đông

có mỗi acc ninja chs up qua đêm cũng bị khóa chịu ad nghỉ game

Tk.conchimtun sv2

Đào đắc đông

Nik bị khóa k lý do mong admin mở khóa

Tk.conchimtun sv2 nv.bakochap00