Thông báo lỗi cho admin

Chào các bloggers

Nếu bạn phát hiện ra một lỗi nào đó của Vnweblogs xin vui lòng thông báo vào trong entry này nhé.

Xin cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ.

Phan Tuấn Thành

Tàibkhoarb : thanhdzkhoaito mong admin khắc phục

  1.  

Phan Tuấn Thành

Tài khoản ninja tự nhiên bị khóa : mong admin khắc phục

  1.  

Đào đắc đông

có mỗi acc ninja chs up qua đêm cũng bị khóa chịu ad nghỉ game

Tk.conchimtun sv2

Đào đắc đông

Nik bị khóa k lý do mong admin mở khóa

Tk.conchimtun sv2 nv.bakochap00

Trần văn duy

Bị khóa nick k lí do mong admin mở khóa

Mong admin mở khóa

SV:shuriken

NV: tieen

Trần văn giang

Xin admin mở khóa njk ninja

Mon admin mở njk ninja ingame teamr223

Trần văn giang

Mở khóa njk ninja

Admin mở hộ njk ninja ingame team223

Lê minh

Mỡ tài khoản ninja

Mong admin mở khóa 

Tài khoản doladaica147 giùm đang chơi bị khoa mong admin mở khoa giúp ạ 

Minh dô

Mỡ tài khoản ninja

Xin admin mở tai khoản 

doladaica147 giùm com ơn

 

sen nguyễn

mở lại nick không thì dẹp mẹ game đi

bà mẹ  làm đéo gì mà khóa nick..   NSO team hút máu chưa đủ  sao  . nay còn khóa nick. đm..  chơi  riết  đéo có thằng nào chơi nưa. gd  thì bị khóa.. hỏi  như thế thì dẹp mẹ  game đi.