Khắc phục tình trạng thơ thành văn xuôi

Thân chào các bloggers

Thời gian vừa qua Vnweblogs gặp một sự cố nhỏ (nhưng không nhỏ lắm) đối với các bài viết được nhập từ Word và copy sang blog. Đó là việc các đoạn văn dính sát lại với nhau không ngắt dòng dẫn đến tình trạng post thơ mà thành văn xuôi...

Để khắc phục tình trạng này các bạn đừng dùng Word để định dạng nội dung. Các bạn cứ dùng Word nhập vào nội dung trước nhưng không định dạng cỡ chữ màu sắc font chữ .. Để đảm bảo nội dung là "sạch" sau khi nhập vô Word xong các bạn nhấn Ctrl-A sau đó chọn "Clear Formatting" hoặc "Normal" trong ô "Style" của Word. Sau đó các bạn copy và dán vào blog rồi mới định dạng (font chữ màu sắc đậm lợt ...)

Chúc may mắn!

HR Assignment Help

HR Assignment Help

’m Really Impressed With Your Article, Such Great & Usefull Knowledge You Mentioned Here
https://caseassistant.xyzI

Case Solutions

Case Solutions

This A Good Way To Appreciate The Teacher As They Put Their Efforts To Train Students. UK Dissertation Writers Appreciates The Teachers.  https://caseassistant.xyz

All tech support

support

This is a very great post and the way you express your all  post details that is too good.thanks for sharing with us this useful post..

Tech support

support

I am extremely delighted in for this web journal. It’s a useful subject

Tech support

support

This is a very great post and the way you express your all  post details that is too good.thanks for sharing with us this useful post..

Norton support

support

Norton Customer Service Number +18555531666

Looking for Norton Help Number? Check Independent Norton Help and Support Article and Norton Help Phone Number. Call +18555531666

Digital support

support

This is a very great post and the way you express your all  post details that is too good.thanks for sharing with us this useful post..

vdx

support

I am glad to see this brilliant post. all the details are very helpful and useful for us, keep up to good work. This post help u to provided best technical support of dell services....

brother-printer-support

number

Hi, this is nice articale...

Looking for brother-printer-support, visit on:

brother-printer-support

Brother Printer

Support

Hi, this is nice articale...

Looking for Brother Printer , visit on:

Brother Printer 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1','kh2minptaj2ek7kbtpcooacqd0','0','Guest','0','54.166.141.69','2018-09-21 01:58:41','/a8161/khac-phuc-tinh-trang-tho-thanh-van-xuoi.html')