Đã backup CSDL đến ngày 11/07/2008

By VnWeblogs

Đã backup CSDL của Vnweblogs đến 05:50 ngày 11/07/2008.

More...

Đã backup CSDL đến 10:15PM ngày 26/06/2008

By VnWeblogs

CSDL của Vnweblogs đã được backup đến 10:15PM ngày 26/06/2008.

More...

Đã backup dữ liệu đến ngày 08/05/2008

By VnWeblogs

Cơ sở dữ liệu đã được backup đến 00:27AM ngày 08/05/2008.

More...

Đã backup dữ liệu đến ngày 26/04/2008

By VnWeblogs

Cơ sở dữ liệu của Vnweblogs đã được backup thành công đến thời điểm 01:43AM ngày 26/04/2008. CSDL của Vnweblogs hiện nay đã đạt đến cột mốc 1GB số records đạt 1.300.000. Dung lượng Thư viện cá nhân của Vnweblogs đã đạt 15GB.

More...

Đã backup CSDL đến 00:15 ngày 29/03/2008

By VnWeblogs

CSDL hiện tại có dung lượng 820MB

More...

Đã backup dữ liệu đến 18:00 ngày 18/03/2008

By VnWeblogs

Đã backup xong dữ liệu.

More...

Đã backup CSDL đến 11:11PM ngày 10/03/2008

By VnWeblogs

Đã backup thành công CSDL đến 11:11PM ngày 10/03/2008.

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1','ljfcriu4mu6csdaqupbupthp32','0','Guest','0','54.166.141.69','2018-09-21 01:58:10','/ac10566/tinh-trang-backup-vnweblogs.html')