Bạn muốn tăng dung lượng cho Thư viện cá nhân?

By VnWeblogs

Xin chào bạn

Vnweblogs đã hỗ trợ bạn 200MB dung lượng thư viện cá nhân. Với 200MB này bạn có thể chứa được hơn 2.000 hình ảnh. Tuy nhiên nếu có nhu cầu tăng thêm dung lượng để làm nơi lưu trữ cá nhân bạn có thể yêu cầu Vnweblogs tăng thêm dung lượng và bạn phải trả phí hằng năm cho phần tăng thêm này.

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1','tjv9cs23ammkjadb17lhc9hed7','0','Guest','0','54.166.141.69','2018-09-21 02:12:59','/ac17120/tang-dung-luong-blog.html')